زهرا فلاحت

دوخت لباس خانه بانوان

2دوخت لباس خانه بانوان

2-آشنایی با انواع اوزمان و آموزش دامن شلواری و شلوار لاله

[userpro_private restrict_to_roles=kd3]   مطلب بروز رسانی میگردد. استاد زهرا فلاحت [/userpro_private]        

ادامه مطلب
1دوخت لباس خانه بانوان

1-آموزش نحوه انتقال پنس

[userpro_private restrict_to_roles=kd1,kd2,kd4,ks1,ks2,ks3,ks4]   مطلب بروز رسانی میگردد. استاد زهرا فلاحت [/userpro_private]  

ادامه مطلب