زهرا فلاحت

دوخت لباس اجتماع بانوان

لباس اجتماع بانوان2

2-انواع برش اساس الگو بدون پنس وآموزش یقه آرشال

[userpro_private restrict_to_roles=kd1,kd2,kd4,ks1,ks2,ks3,ks4]   مطلب بروز رسانی میگردد. استاد زهرا فلاحت [/userpro_private]  

ادامه مطلب
لباس اجتماع بانوان

 1-آشنایی با شاخصه های لباس اجتماع و انواع دکوب

[userpro_private restrict_to_roles=kd1,kd2,kd4,ks1,ks2,ks3,ks4]   مطلب بروز رسانی میگردد.   [/userpro_private]  

ادامه مطلب