زهرا فلاحت

الگو سازی لباس بانوان

سازی لباس بانوان جلسه 2

2-آموزش الگو آستین و اساس دامن

[userpro_private restrict_to_roles=kd1,kd2,kd4,ks1,ks2,ks3,ks4]   مطلب بروز رسانی میگردد. استاد زهرا فلاحت [/userpro_private]  

ادامه مطلب
سازی لباس بانوان جلسه 1

1- آشنایی با جدول سایز و آموزش الگو اساس

[userpro_private restrict_to_roles=kd1,kd2,kd4,ks1,ks2,ks3,ks4]   مطلب بروز رسانی میگردد.  [/userpro_private]  

ادامه مطلب