زهرا فلاحت

دوره کاردانی

2دوخت لباس خانه بانوان

2-آشنایی با انواع اوزمان و آموزش دامن شلواری و شلوار لاله

[userpro_private restrict_to_roles=kd3]   مطلب بروز رسانی میگردد. استاد زهرا فلاحت [/userpro_private]        

ادامه مطلب
1دوخت لباس خانه بانوان

1-آموزش نحوه انتقال پنس

[userpro_private restrict_to_roles=kd1,kd2,kd4,ks1,ks2,ks3,ks4]   مطلب بروز رسانی میگردد. استاد زهرا فلاحت [/userpro_private]  

ادامه مطلب
سازی لباس بانوان جلسه 2

2-آموزش الگو آستین و اساس دامن

[userpro_private restrict_to_roles=kd1,kd2,kd4,ks1,ks2,ks3,ks4]   مطلب بروز رسانی میگردد. استاد زهرا فلاحت [/userpro_private]  

ادامه مطلب
سازی لباس بانوان جلسه 1

1- آشنایی با جدول سایز و آموزش الگو اساس

[userpro_private restrict_to_roles=kd1,kd2,kd4,ks1,ks2,ks3,ks4]   مطلب بروز رسانی میگردد.  [/userpro_private]  

ادامه مطلب
لباس مجلسی بانوان 2

2-آموزش الگو دکلته و یقه هفت فانتزی

[userpro_private restrict_to_roles=kd1,kd2,kd4,ks1,ks2,ks3,ks4]   مطلب بروز رسانی میگردد. استاد زهرا فلاحت [/userpro_private]  

ادامه مطلب
لباس مجلسی بانوان 1

1-آشنایی وتبدیل الگو اساس بالاتنه به پیراهن

[userpro_private restrict_to_roles=kd1,kd2,kd4,ks1,ks2,ks3,ks4]   مطلب بروز رسانی میگردد. استاد زهرا فلاحت [/userpro_private]  

ادامه مطلب
لباس اجتماع بانوان2

2-انواع برش اساس الگو بدون پنس وآموزش یقه آرشال

[userpro_private restrict_to_roles=kd1,kd2,kd4,ks1,ks2,ks3,ks4]   مطلب بروز رسانی میگردد. استاد زهرا فلاحت [/userpro_private]  

ادامه مطلب
لباس اجتماع بانوان

 1-آشنایی با شاخصه های لباس اجتماع و انواع دکوب

[userpro_private restrict_to_roles=kd1,kd2,kd4,ks1,ks2,ks3,ks4]   مطلب بروز رسانی میگردد.   [/userpro_private]  

ادامه مطلب