زهرا فلاحت

سایزبندی تجاری

2سايزبندی تجاری

2-سایز بندی دامن راسته و فون برش دار

مطلب یروزرسانی میگردد.

ادامه مطلب
تجاری 1

1-آشنایی با جدول سایز و مفهوم تغییر سایز الگو

مطلب بروزرسانی میگردد.

ادامه مطلب