زهرا فلاحت

دوخت تجاری

تجاری 1

1-راه اندازی و واجبات یک کارگاه خیاطی

واجبات یک کارگاه خیاطی قبل از راه اندازی آن 1 – طرح جامع:برای موفقیت در این حوزه و برای این که نیازهای اقتصادی خود را پیش بینی کنید باید یک…

ادامه مطلب