زهرا فلاحت

تزئینات پارچه و لباس

پارچه و لباس2

2- دوخت چند نمونه از دوخت‌های تزئینی

مطلب به روز رسانی میگردد.

ادامه مطلب
پارچه و لباس1

1- (آشنایی با مبحث تزینات)

مطلب به روز رسانی میگردد.

ادامه مطلب