زهرا فلاحت

ترم سوم کارشناسی

شناسی لباس2

2-قرون وسطی (رومانسک وگوتیک)

مطلب بروز رسانی میگردد.

ادامه مطلب
1سبک شناسی لباس

1-دوره بیزانس

مطلب بروزرسانی میگردد.

ادامه مطلب
2سايزبندی تجاری

2-سایز بندی دامن راسته و فون برش دار

مطلب یروزرسانی میگردد.

ادامه مطلب
تجاری 1

1-آشنایی با جدول سایز و مفهوم تغییر سایز الگو

مطلب بروزرسانی میگردد.

ادامه مطلب
تجاری 1

1-راه اندازی و واجبات یک کارگاه خیاطی

واجبات یک کارگاه خیاطی قبل از راه اندازی آن 1 – طرح جامع:برای موفقیت در این حوزه و برای این که نیازهای اقتصادی خود را پیش بینی کنید باید یک…

ادامه مطلب
پارچه و لباس2

2- دوخت چند نمونه از دوخت‌های تزئینی

مطلب به روز رسانی میگردد.

ادامه مطلب
پارچه و لباس1

1- (آشنایی با مبحث تزینات)

مطلب به روز رسانی میگردد.

ادامه مطلب